header image
 

O nás

Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace

Organizace byla zřízena obcí Mochtín dne 1.1.2003 zřizovací listinou č.j. 174/2002 jako příspěvková organizace, pro zajištění základního vzdělávání žáků. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování.

IČO 75005263

Kontakty:

tel. ZŠ: 376 310 620- dočasně mimo provoz, 725 106 596,

608 507 361

tel. MŠ Broučkové: 376 311 291

tel. MŠ Motýlci: 605 791 405

tel. ŠJ: 376 311 291, omlouvání obědů:

607 463 695 vždy do 7:30 prvního dne absence!

https://wp.zsmochtin.info

info@zsmochtin.info

ID datové schránky: 28imfh4

číslo účtu: 27-7279690257/0100

Dokumenty a předpisy ( Výroční zprávy, rozpočty atd.) naleznete v sekci Dokumenty. Ostatní dokumenty (Školní vzdělávací programy, Školní řády, Organizační řád, Provozní řád, směrnice atd.) jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Základní škola

Malotřídní škola  – žáci 1. až 5. ročníku se učí ve dvou třídách.

V letošním školním roce se učí v I. třídě žáci 1. a 2. ročníku a ve II. třídě žáci 3.,4. a 5. ročníku.

V rámci zkvalitnění výuky  vyučujeme některé předměty samostatně nebo dva ročníky společně. Jedná se převážně o český jazyk, anglický jazyk, prvouku, vlastivědu a přírodovědu.  Tato organizace vyučování souvisí s počtem žáků v jednotlivých ročnících.

Z tohoto důvodu  využíváme k výuce  i prostory ŠD.

Provoz školy : 6.30 – 16.15 hodin

Školní družina 

1 oddělení – kapacita 30 žáků

Provoz  ŠD : 6.30 – 7.30 hodin a 11.45 – 16.15 hodin

DCIM100MEDIADJI_0442.JPG

DSCN1096

Mateřská škola

2 třídy – kapacita 50 dětí

Provoz  MŠ : 6.15 – 16.15 hodin

Školní jídelna

Kapacita : 90 strávníků

DCIM100MEDIADJI_0476.JPG

20210924_121539