Vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021

Výpis z vysvědčení obdrží žáci 3.,4. a 5. ročníku až při nástupu na prezenční výuku. Informace o klasifikaci bude zaslána zákonným zástupcům mailem 28.1.2021.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=1840 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.