header image
 

All posts in Březen, 2021

Zápis do ZŠ se bude konat od 6. dubna 2021 do 16. dubna  2021   

V souvislosti s krizovým opatřením vydalo MŠMT toto opatření:

Zápis do ZŠ je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se bude konat zápis do ZŠ bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 19 . 4. 2021 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad

 

Zavření škol od 1. 3. 2021