header image
 

All posts in Únor, 2016

Dne 17.2. 2016 jsme úspěšně dokončili plavecký kurz. Neplavci se naučili plavat. Plavci se zdokonalili a naučili se nové plavecké styly. Všichni dostali mokré vysvědčení podle zásluh- většina dětí dostala DELFÍNA ( 200 m).

100_3389

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 3. 2. 2016 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

01,  02,  04,  05,  06,  07  

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky do 31. 5. 2016.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a PPP.

kt-zsmasarykova-zsmochtin-vysvedceni-012016-72_galerie-980

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/2017 proběhne ve středu  30. března 2016 od 9.00 do 12.00 hodin.