header image
 

All posts in Září, 2015

V letošním školním  roce nás bude provázet král Karel IV.

Každý měsíc se budeme snažit si našeho nejvýznamnějšího panovníka připomenout.

1. pololetí :

V září navštívíme hrad Velhartice, odkud pocházeli císařovi komoří Bušek starší z Velhartic a Bušek mladší z Velhartic. Připomeneme si, že tento hrad nějakou dobu ukrýval korunovační klenoty.

Hned v říjnu se pojedeme podívat do Plzně na repliky královských korunovačních klenotů.

Listopad věnujeme besedám o gotice – jaké oblečení se nosilo, jak se bydlelo, co se jedlo atd.

Předvánoční týden v naší škole bude týden na královském dvoře Karla IV. zakončený velkou královskou hostinou.

Výroční zpráva 2014-2015

Kapacita ŠD je 30 žáků.

Počet  žáků ve školním roce 2015/2016: 

1. ročník – 6 žáků

2. ročník – 9 žáků

3. ročník – 8 žáků

4. ročník – 6 žáků

5. ročník – 8 žáků

celkem : 37 žáků

K 1. září 2015 je zapsáno do naší MŠ 28 dětí. Kapacita je naplněna.