header image
 

All posts in Březen, 2014

Přijetí k předškolnímu  vzdělávání – rozhodnutí

 31. 3. 2014 byly na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

  a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

 02,  03,  04,  05,  06,  07,  08,  09.

Bylo vyhověno všem žádostem.

Od 1.4.2014 jsme nuceni navýšit cenu přesnídávek i svačin o 1 Kč.

Cena stravného :

děti 3 – 6 roků : celkem 33 Kč

děti 7 – 10 roků: celkem 36 Kč

Schůzka rodičů proběhne tentokrát formou konzultací. Můžete přijít kdykoli od 13.00 do 16.30 hodin. Pokud se Vám termín nehodí, domluvte si s třídními učitelkami náhradní termín. Tématem bude hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí.