header image
 

Zima 2021

Od 1. října 2021 mohou děti mateřské školy využívat nový pavilon MŠ. Kapacita naší mateřské školky se tak navýšila na 50 dětí.

Děkujeme Obci Mochtín, že za velmi krátkou dobu  ( 2 roky) dokázala postavit a zprovoznit nový pavilon.

20210924_121730

20210924_121553

20210924_121603

Podzim 2021

Jídelníček 14.6.-18.6.

,, Léto na nás volá, prázdniny se blíží, hurá!!! “

Léto je nejteplejším obdobím v celém roce. Příroda se krásně zelená, všechno kvete, zahrádky se plní vlastní úrodou. Blíží se konec školního roku a před námi jsou velké prázdniny. Čas plný zážitků a prožitků. My ve školce budeme usilovat především o pohodu, zábavu a stále dobrou náladu mezi dětmi. Co nejvíce aktivit budeme provozovat venku na školní zahradě a budeme při tom sledovat, jaké změny se v tomto období dějí v přírodě. Budeme si také povídat o cestování, dopravních prostředcích a samozřejmě o tom, kde bychom chtěli strávit nadcházející volné dny.  Společně oslavíme Den dětí, rozloučíme se s kamarády, které od září čeká povinná školní docházka a pomalililinku se překulíme do školního roku 2021/22.

Na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byly dne 24. 5. 2021 do Mateřské školy v Mochtíně přijaty děti s registračními čísly:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Jaro v MŠ

,, JARO ŤUKÁ NA DVEŘE, KDOPAK Z NÁS MU OTEVŘE…?“

Toto nádherné období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si na schovávanou. A když potom nastane, je den ze dne krásnější. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev, budí všechno ze zimního spánku svým polibkem.

Pobyt venku využijeme k pozorování počasí, návratu ptactva z teplých krajin, probouzení živočichů ze zimního spánku. Také se zaměříme na získávání poznatků o domácích a hospodářských zvířatech, jejich mláďatech a užitku pro člověka. Oslavíme Velikonoce – svátky jara, přiblížíme dětem staročeské zvyky – malování kraslic, pletení pomlázek, koledování… Budeme vnímat všechny zvuky jarní přírody a zpívat jarní písničky. Naučíme se básničky o jaru a budeme si vyprávět příběhy       s jarní tématikou.

Naše škola je zaměřena především na poznávání přírody, klade důraz na bezprostřední kontakt s ní, a proto veškeré činnosti přesuneme na školní zahradu, kde nabídneme aktivity spojené s pohybem a experimentováním.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 22. dubna 2021 byla vydána:
– změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (původní znění MO ZDE, novelizační MO v příloze této informace). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V mateřských školách od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

 

Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 3. až 12. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Bližší informace v přílohách.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

Plakát 21-22

Co umět před nástupem do

 Dotazník pro rodiče

Evidenční list

Kritéria_pro_přijímání_dětí_do_MŠ_2021

Průvodní list dítěte

Žádost o přijetí MŠ Mochtín

Zápis do ZŠ se bude konat od 6. dubna 2021 do 16. dubna  2021   

V souvislosti s krizovým opatřením vydalo MŠMT toto opatření:

Zápis do ZŠ je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se bude konat zápis do ZŠ bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 19 . 4. 2021 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad