header image
 

Podzim 2021

Jídelníček 14.6.-18.6.

,, Léto na nás volá, prázdniny se blíží, hurá!!! “

Léto je nejteplejším obdobím v celém roce. Příroda se krásně zelená, všechno kvete, zahrádky se plní vlastní úrodou. Blíží se konec školního roku a před námi jsou velké prázdniny. Čas plný zážitků a prožitků. My ve školce budeme usilovat především o pohodu, zábavu a stále dobrou náladu mezi dětmi. Co nejvíce aktivit budeme provozovat venku na školní zahradě a budeme při tom sledovat, jaké změny se v tomto období dějí v přírodě. Budeme si také povídat o cestování, dopravních prostředcích a samozřejmě o tom, kde bychom chtěli strávit nadcházející volné dny.  Společně oslavíme Den dětí, rozloučíme se s kamarády, které od září čeká povinná školní docházka a pomalililinku se překulíme do školního roku 2021/22.

Na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byly dne 24. 5. 2021 do Mateřské školy v Mochtíně přijaty děti s registračními čísly:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Jaro v MŠ

,, JARO ŤUKÁ NA DVEŘE, KDOPAK Z NÁS MU OTEVŘE…?“

Toto nádherné období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si na schovávanou. A když potom nastane, je den ze dne krásnější. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev, budí všechno ze zimního spánku svým polibkem.

Pobyt venku využijeme k pozorování počasí, návratu ptactva z teplých krajin, probouzení živočichů ze zimního spánku. Také se zaměříme na získávání poznatků o domácích a hospodářských zvířatech, jejich mláďatech a užitku pro člověka. Oslavíme Velikonoce – svátky jara, přiblížíme dětem staročeské zvyky – malování kraslic, pletení pomlázek, koledování… Budeme vnímat všechny zvuky jarní přírody a zpívat jarní písničky. Naučíme se básničky o jaru a budeme si vyprávět příběhy       s jarní tématikou.

Naše škola je zaměřena především na poznávání přírody, klade důraz na bezprostřední kontakt s ní, a proto veškeré činnosti přesuneme na školní zahradu, kde nabídneme aktivity spojené s pohybem a experimentováním.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 22. dubna 2021 byla vydána:
– změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (původní znění MO ZDE, novelizační MO v příloze této informace). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V mateřských školách od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

 

Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 3. až 12. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Bližší informace v přílohách.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

Plakát 21-22

Co umět před nástupem do

 Dotazník pro rodiče

Evidenční list

Kritéria_pro_přijímání_dětí_do_MŠ_2021

Průvodní list dítěte

Žádost o přijetí MŠ Mochtín

Zápis do ZŠ se bude konat od 6. dubna 2021 do 16. dubna  2021   

V souvislosti s krizovým opatřením vydalo MŠMT toto opatření:

Zápis do ZŠ je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se bude konat zápis do ZŠ bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 19 . 4. 2021 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad

 

Zavření škol od 1. 3. 2021

„PANÍ ZIMA KRALUJE, NA OKNA MRÁZ MALUJE“

 

         V tomto období si budeme plnými doušky užívat předvánoční atmosféru, děti se zábavnou formou seznámí s vánočními tradicemi a zazpívají si známé české koledy. Tento čas je pro nás všechny ideální k poznávání pocitu radosti, a to nejen z dárků, které dostáváme, ale především z toho, že můžeme pro své blízké nějaký dárek vyrobit. Radost nám může učinit například i to, že pomůžeme někomu v nesnázích nebo jen dáme najevo to, že máme své blízké opravdu rádi.

         Budeme také pozorovat a zkoumat změny v přírodě, půjdeme nakrmit zvířátka do lesa, ptáčkům budeme sypat do krmítka. I tyto aktivity neodmyslitelně patří k zimnímu období.

         Nezapomene samozřejmě ani na to, abychom si užili období masopustu, ke kterému neodmyslitelně patří karneval. Právě ten si s dětmi v MŠ zajisté užijeme.

         V tomto období nesmíme zapomínat také na naše zdraví a na to, jak o sebe pečovat, aby se nám nemoci vyhýbaly.

 

A TEĎ UŽ HURÁ DO ZIMY…