header image
 

20211026_110012

Začátek školního roku je ve středu 1. září 2021
PRÁZDNINY A VOLNÉ DNY
27. a 29. 10. 2021 – podzimní prázdniny
23. 12. 2021 – 2 1. 2022 – vánoční prázdniny
pátek 4. 2. 2022 – pololetní prázdniny
28. 2. 2022 – 6. 3. 2022 – jarní prázdniny
14. 4. 2022 – velikonoční prázdniny
1.7. – 31.8. 2022 – hlavní prázdniny

Ve volbách do Školské rady při ZŠ Mochtín byli v květnu 2021 zvoleni:

Zástupce rodičů pan Jiří Korec.

Zástupce Obce pan Miroslav Bauer.

Zástupce  pedagogických pracovníků paní Eva Kohoutová.

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

Dne 16. 4. 2021 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělání do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace přijaty děti pod registračními čísly:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 .

Seznam přijatých 2021-22

 

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí vlády bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz MŠ pro předškolní ročník a 1. st. ZŠ za dodržení určených režimových opatření. Jedno z nich je testování dětí a žáků. Informace pro rodiče naleznete na webu testovani.edu.cz v sekci pro rodiče. Další informace v příloze.

Informace k provozu ZS Mochtín od 12. 4. 2021

Zápis do ZŠ se bude konat od 6. dubna 2021 do 16. dubna  2021   

V souvislosti s krizovým opatřením vydalo MŠMT toto opatření:

Zápis do ZŠ je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se bude konat zápis do ZŠ bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 jedním z těchto způsobů:

 • vhoďte do poštovní schránky školy
 • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 19 . 4. 2021 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad

 

Zavření škol od 1. 3. 2021

Výpis z vysvědčení obdrží žáci 3.,4. a 5. ročníku až při nástupu na prezenční výuku. Informace o klasifikaci bude zaslána zákonným zástupcům mailem 28.1.2021.

Na základě nařízení MŠMT-46348/2020-1 se od 4.1. 2021 do odvolání budou žáci 3.,4. a 5. ročníku vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh hodin bude zveřejněn na Teams.

Žákům 1. a 2. ročníku je povolena prezenční výuka včetně ŠD.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 30.11.2020:

 • Prezenční výuka je povolena pro všechny žáky 1.- 5.  ročníku od 30.11.2020.
 • Žáci budou rozděleni do dvou skupin : 1. skupina – 1.a 2. ročník, 2. skupina 3.,4. a 5. ročník.
 • Skupiny se při výuce nebudou spojovat, dojde ke změně rozvrhu.
 • Je  umožněn provoz ŠD ( od 6.30 do 16.15 hodin) v oddělených skupinách.
 • Je umožněn provoz ŠJ v oddělených skupinách.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve třídách, před vstupem do  ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání.