header image
 

All posts in Duben, 2021

jídelníček 26.4.-30.4.

Jaro v MŠ

,, JARO ŤUKÁ NA DVEŘE, KDOPAK Z NÁS MU OTEVŘE…?“

Toto nádherné období nepřichází naráz a s jistotou. Hraje si na schovávanou. A když potom nastane, je den ze dne krásnější. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem slunce a pestrostí barev, budí všechno ze zimního spánku svým polibkem.

Pobyt venku využijeme k pozorování počasí, návratu ptactva z teplých krajin, probouzení živočichů ze zimního spánku. Také se zaměříme na získávání poznatků o domácích a hospodářských zvířatech, jejich mláďatech a užitku pro člověka. Oslavíme Velikonoce – svátky jara, přiblížíme dětem staročeské zvyky – malování kraslic, pletení pomlázek, koledování… Budeme vnímat všechny zvuky jarní přírody a zpívat jarní písničky. Naučíme se básničky o jaru a budeme si vyprávět příběhy       s jarní tématikou.

Naše škola je zaměřena především na poznávání přírody, klade důraz na bezprostřední kontakt s ní, a proto veškeré činnosti přesuneme na školní zahradu, kde nabídneme aktivity spojené s pohybem a experimentováním.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 22. dubna 2021 byla vydána:
– změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021 (původní znění MO ZDE, novelizační MO v příloze této informace). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
V mateřských školách od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

 

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

Dne 16. 4. 2021 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělání do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace přijaty děti pod registračními čísly:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 .

Seznam přijatých 2021-22

 

Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 3. až 12. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Bližší informace v přílohách.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

Plakát 21-22

Co umět před nástupem do

 Dotazník pro rodiče

Evidenční list

Kritéria_pro_přijímání_dětí_do_MŠ_2021

Průvodní list dítěte

Žádost o přijetí MŠ Mochtín

jídelníček 19.4.-23.4.

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí vlády bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz MŠ pro předškolní ročník a 1. st. ZŠ za dodržení určených režimových opatření. Jedno z nich je testování dětí a žáků. Informace pro rodiče naleznete na webu testovani.edu.cz v sekci pro rodiče. Další informace v příloze.

Informace k provozu ZS Mochtín od 12. 4. 2021

jídelníček 12.4.-16.4.