header image
 

All posts in Listopad, 2020

 • Prezenční výuka je povolena pro všechny žáky 1.- 5.  ročníku od 30.11.2020.
 • Je  umožněn provoz ŠD ( od 6.30 do 16.15 hodin) v oddělených skupinách.
 • První skupina  – žáci 1. a 2. ročníku ( činnost ŠD v I. třídě).
 • Druhá skupina – žáci 3.,4. a 5. ročníku ( činnost v prostorách ŠD).

Jídelníček 23.11.-27.11.

Jídelníček 16.11.-20.11.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 30.11.2020:

 • Prezenční výuka je povolena pro všechny žáky 1.- 5.  ročníku od 30.11.2020.
 • Žáci budou rozděleni do dvou skupin : 1. skupina – 1.a 2. ročník, 2. skupina 3.,4. a 5. ročník.
 • Skupiny se při výuce nebudou spojovat, dojde ke změně rozvrhu.
 • Je  umožněn provoz ŠD ( od 6.30 do 16.15 hodin) v oddělených skupinách.
 • Je umožněn provoz ŠJ v oddělených skupinách.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve třídách, před vstupem do  ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání.

Jídelníček 2.11.-6.11.