header image
 

All posts in Květen, 2015

Peace Run (Mírový běh) je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Jeho posláním je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi jednotlivými národy, lidmi nebo hranice v nás samých. Je inspirací k hledání toho, co nás spojuje, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír” a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat.  ( www.peacerun.org/cz/)

V pondělí 25.5. 2015 zavítal Mírový běh do Mochtína. Po krátkém projevu a několika zábavných hrách všechny děti pochopily význam hesla : MÍR ZAČÍNÁ U MĚ. Někteří odvážlivci si zkusili pohovořit anglicky, například s běžcem z Indie nebo Velké Británie. Ti dříve narození zkusili ruštinu. Podržet si pochodeň ve vlastních rukou byl pro všechny velký zážitek. Nakonec jsme běžce vyprovodili za Mochtín na jejich další cestě napříč naší republikou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA