header image
 

All posts in Únor, 2015

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 4. 2. 2015 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

01,  02,  04,  05,  06,  07  

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky do 31. 5. 2015.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a PPP.