header image
 

All posts in Listopad, 2014

V neděli 30.11. 2014 v 16.00 hodin děti svými koledami rozsvítily

vánoční strom v Mochtíně.

Jako každý rok bylo připraveno pro návštěvníky občerstvení a letos nově adventní trh.

DĚKUJEME VŠEM ZA HOJNOU ÚČAST A  PODPORU ŠKOLY.

výrobky

Mateřská škola bude uzavřena po celou dobu vánočních prázdnin,

od pondělí 22.12. 2014 do pátku 2.1.2015.

Provoz bude zahájen 5.1.2015

Za zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen

do Školské rady ZŠ Mochtín  PAVEL VACOVSKÝ .