header image
 

All posts in Leden, 2014

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 28. 1. 2014 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

01,  02,  03,  04,  05,  06,  07,  08,  09, 10.  

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky do 31. 5. 2014.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a PPP.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 1.1.2014 se zvyšuje cena oběda ve ŠJ o 1 Kč.

žáci  7  až 10 let …… 21 Kč

žáci 11 až 14 let ….. 23 Kč

Od 1.1.2014 se zvyšuje cena oběda ve ŠJ o 1 Kč.

děti 3  až 6 let …… 16 Kč

děti 7 až 10 let ….. 18 Kč

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 28. ledna 2014 v budově školy od 13.00 do 16.30 hodin. Pokud by tento termín někomu nevyhovoval, je možné si telefonicky domluvit  jiný termín.

S sebou : rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.

Po dohodě se zřizovatelem bude dne 3.1.2013 MŠ uzavřena. Provoz začíná 6.1.2014.