Přijetí k základnímu vzdělávání – ZŠ

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí

 6. 4. 2017 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

01,  02,  03,  04  

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a PPP.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=861 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.