Jaro 2022

Větvička jarního probuzení

 V tomto tematickém bloku zjistí každý z nás, že je důležitým článkem řetězu,  účastníkem dění a každý má svůj prostor ke zvídavosti, všímavosti, zkoumání a  může uplatnit svoji zkušenost. Nejen ve školce, ale i mimo ni, se pořád něco nového děje a my si společně naučíme, jak je důležité sdílet to s ostatními. Zjistíme, že když nás bude víc, zvládneme vše mnohem lépe. Zároveň se budeme učit, že spolupráce vyžaduje jistá pravidla a že to nejde bez vzájemné komunikace. Děti budou pozorovat změny v přírodě, které umí jaro. Poznají nové zvyky a lidové tradice, které se vážou k jarnímu období. Společně vyneseme Moranu, přivítáme jaro, oslavíme Velikonoce, čarodějnice i Den matek. Budeme si povídat o tom, jak důležitá je pro každého z nás rodina, přátelé a kamarádi.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=2083 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.