Školská rada

Ve volbách do Školské rady při ZŠ Mochtín byli v květnu 2021 zvoleni:

Zástupce rodičů pan Jiří Korec.

Zástupce Obce pan Miroslav Bauer.

Zástupce  pedagogických pracovníků paní Eva Kohoutová.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=1915 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.