Hodnocení žáků za druhé pololetí 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Dle Vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27.4.2020 a Metodického pokynu MŠMT –  Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za druhé pololetí roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020 budeme přistupovat k hodnocení žáků takto:

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady získané v druhém pololetí v době, kdy nebyla umožněna přítomnost žáků ve škole, tj. do 10. března
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku on-line, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (např. Skype)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především:

  • snaha o pravidelnou práci
  • vypracování úkolů

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=1677 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.