Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ se koná v období od 4.5. do 13.5.2020 individuálně bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. 

Je nutné doložit :

  1. Žádost o přijetí – přihlášku s podpisem zákonného zástupce.
  2. Kopii rodného listu dítěte.
  3. Vyplněnou první stranu evidenčního listu + druhá strana jen podpis (nyní nenavštěvujte dětského lékaře pro potvrzení).
  4. Kopii očkovacího průkazu s čestným prohlášením, že dítě je řádně očkováno.

Formuláře jsou na webu školy nebo si je můžete po domluvě vyzvednout v MŠ.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte v době od 4.5. do 13.5.2020

s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

 Evidencni list

Žádost o přijetí MŠ

Čestné prohlaseni očkovani

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=1658 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.