Pověřenec GDPR

Dne 24.5. 2018 dle čl. 37 nařízení Evropského Parlamentu a rady 2016/679, o ochraně fyzických osob byl jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů JUDr. Rostislav Netrval Ph.D., advokát v Klatovech , Zlatnická 78/I. Telefon 602 471 342. Mail. adresa netrval@netrval.cz. Datová schránka y52gsjp.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsmochtin.info/wp-trackback.php?p=1095 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.