header image
 

All posts in Březen, 2022

Jídelníček 28. 3. -1. 4.

Jídelníček 21.3.-25.3.

Jídelníček 14.3.-18.3.

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 5. dubna 2022 od 12,30 hod. do 16,30 hod.

Zápis do 1. ročníku 2022-23

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad

Jídelníček 7.3.-11.3.

Větvička jarního probuzení

 V tomto tematickém bloku zjistí každý z nás, že je důležitým článkem řetězu,  účastníkem dění a každý má svůj prostor ke zvídavosti, všímavosti, zkoumání a  může uplatnit svoji zkušenost. Nejen ve školce, ale i mimo ni, se pořád něco nového děje a my si společně naučíme, jak je důležité sdílet to s ostatními. Zjistíme, že když nás bude víc, zvládneme vše mnohem lépe. Zároveň se budeme učit, že spolupráce vyžaduje jistá pravidla a že to nejde bez vzájemné komunikace. Děti budou pozorovat změny v přírodě, které umí jaro. Poznají nové zvyky a lidové tradice, které se vážou k jarnímu období. Společně vyneseme Moranu, přivítáme jaro, oslavíme Velikonoce, čarodějnice i Den matek. Budeme si povídat o tom, jak důležitá je pro každého z nás rodina, přátelé a kamarádi.