header image
 

All posts in Duben, 2020

Dne 24.4.2020 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přijaty ped registračními čísly tyto děti :

1, 2, 3, 4. 

 

Zápis do MŠ se koná v období od 4.5. do 13.5.2020 individuálně bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. 

Je nutné doložit :

  1. Žádost o přijetí – přihlášku s podpisem zákonného zástupce.
  2. Kopii rodného listu dítěte.
  3. Vyplněnou první stranu evidenčního listu + druhá strana jen podpis (nyní nenavštěvujte dětského lékaře pro potvrzení).
  4. Kopii očkovacího průkazu s čestným prohlášením, že dítě je řádně očkováno.

Formuláře jsou na webu školy nebo si je můžete po domluvě vyzvednout v MŠ.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte v době od 4.5. do 13.5.2020

s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

 Evidencni list

Žádost o přijetí MŠ

Čestné prohlaseni očkovani

IMG-20200403-WA0012 (1)

Eva a Markéta