header image
 

All posts in Březen, 2020

Zápis do ZŠ se bude konat 24.4.2020  bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce Čj.: MSMT-12639/2020-1 postupujte při podávání žádosti takto:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte do 23.4.2020 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 27.4.2020 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Příští týden pravděpodobně parlament schválí Ošetřovné pro zaměstnance pro děti do 13 let. Pokud budete chtít potvrzení školy, napište prosím mail na adresu info@zsmochtin.info , potvrzení Vám pošlu naskenované mailem. Děkuji

Od 20.3. budeme zadávat úkoly žákům prostřednictvím mailu. Tento způsob bude pro děti i pro nás osobnější.

skolickamochtin@seznam.cz

pcmochtin@seznam.cz

bousovanna@seznam.cz

Všichni (kromě prvňáků) dostanete z těchto adres první pozdravy už dnes. Rodiče prvňáků prosím, aby napsali na skolickamochtin@seznam.cz, abychom získali jejich adresy. Děkujeme.

Milé děti, naše škola dostala zdarma do 6. 4. 2020 licenci firmy TAKTIK (zasloužila se o to p. uč. Boušová). Můžete se podívat do jejich učebnic. Pracovní listy od nich znáte, například vlastivědu nebo přírodovědu, občas  je používáme. Vyzkoušejte!

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/41517/69a1c6c132f135c4c6fc56cecd125af7

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Milé děti, ve škole občas pracujete na počítačích v programech, které máme zakoupené od firmy SILCOM. Je to např. Geometrie pro nejmenší, Vyjmenovaná slova, Slovní úlohy, Všeználek atd. Ikonka je ,, sovička,,. Firma nám nabídla, že nám nyní v období mimořádného volna zpřístupní všechny jejich programy.

Tak neváhejte a využijte toho! 

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna485@didakta.cz
Heslo: AMRT

 

Od firmy Didakta:

Zároveň vás prosíme, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující informace:

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).

Akce platí do odvolání – předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

Přejeme vám všem pevné zdraví.
SILCOM Multimedia, s.r.o.

Prvňáci 11.3.

Druháci 11.3.

Třeťáci 11.3

Čtvrťáci 11.3.

Páťáci 11.3.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Ošetřovné platí pro dítě do 10 let.

Pokud potřebujete do zaměstnání  Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy , lze si toto potvrzení ve škole vyzvednout.