header image
 

oslava 2 oslava 1 oslava3

Od září je nás víc! Je nás tolik, že jsme se museli rozdělit do dvou tříd. A krásně si to užíváme.

davdav

dav

dav

Informační schůzka rodičů dětí, které byly přijaty pro školní rok 2019/2020 se uskuteční dne 26.8.2019 v 10 hodin v budově MŠ. Pokud se nemůžete zúčastnit v daném termínu, pak po dohodě kdykoli.

Přijetí k předškolnímu  vzdělávání – rozhodnutí

6. 6. 2019 byly na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  na školní rok 2019/2020 do ZŠ  a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace

 přijaty děti pod registračními čísly:

01/19, 02/19,  03/19,  04/19,  05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19 

Celkem bylo přijato 13 dětí.

Přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 – rozhodnutí

 9. 4. 2019 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

1,  2,  3,  4 , 5, 6, 7.

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a  poradenského zařízení.

483_19_Mochtín běh 2019 - leták A4 (002)

Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí 13. 5. 2019 v budově MŠ od 9.00 hod. do 12.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

sdr