header image
 

„PANÍ ZIMA KRALUJE, NA OKNA MRÁZ MALUJE“

 

         V tomto období si budeme plnými doušky užívat předvánoční atmosféru, děti se zábavnou formou seznámí s vánočními tradicemi a zazpívají si známé české koledy. Tento čas je pro nás všechny ideální k poznávání pocitu radosti, a to nejen z dárků, které dostáváme, ale především z toho, že můžeme pro své blízké nějaký dárek vyrobit. Radost nám může učinit například i to, že pomůžeme někomu v nesnázích nebo jen dáme najevo to, že máme své blízké opravdu rádi.

         Budeme také pozorovat a zkoumat změny v přírodě, půjdeme nakrmit zvířátka do lesa, ptáčkům budeme sypat do krmítka. I tyto aktivity neodmyslitelně patří k zimnímu období.

         Nezapomene samozřejmě ani na to, abychom si užili období masopustu, ke kterému neodmyslitelně patří karneval. Právě ten si s dětmi v MŠ zajisté užijeme.

         V tomto období nesmíme zapomínat také na naše zdraví a na to, jak o sebe pečovat, aby se nám nemoci vyhýbaly.

 

A TEĎ UŽ HURÁ DO ZIMY…

„PODZIM ČARUJE, BARVAMI MALUJE“

 

Podzimní měsíce pro nás přinášejí řadu nevšedních zážitků     v podobě probíhajících změn v přírodě. Děti se budou v tomto období učit vnímat, pozorovat a poznávat proměny podzimní přírody.

Veškeré činnosti v MŠ budeme směřovat k tomu, aby si děti na základě vlastního prožitku vytvořily svůj vztah k přírodě a uvědomovaly si, jak se mají v přírodě chovat.

Budeme s dětmi společně uspávat BROUČKY, zamykat zahradu a dle možností si uspořádáme i dětmi oblíbenou DRAKIÁDU. Vzhledem k epidemiologické situaci budou veškeré akce probíhat dopoledne bez účasti rodičů.

Vážení rodiče, 15.9. 2020 začaly stavební úpravy MŠ. Do září 2021 by měl být postavený nový pavilon pro druhou třídu. Vzhledem k tomu, že stavba probíhá za provozu školky, prosíme o trpělivost a ohleduplnost. Uděláme vše pro to,  aby stavba nenarušila výuku dětí. Dbejte, prosím pokynů, které se budou průběžně objevovat, abychom společnými silami ochránili bezpečnost dětí i dospělých.

Děkujeme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

info rodiče – MŠ

Provoz MŠ začíná 24.8.2020.

Do MŠ v Mochtíně byly přijaty k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 děti pod registračními čísly:

3,4,5,6,7,8,9

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět otevřena společně se základní školou 25.5.2020.

Při prvním vstupu do školky musíte odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

( v příloze). Buď si jej vytiskněte nebo si jej vyzvednete ve školce a hned vyplníte.

Prázdninový provoz bude podle původního rozpisu ( viz. hlavní stránka – akce )

čestné prohlášení MŠ

Zápis do MŠ se koná v období od 4.5. do 13.5.2020 individuálně bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. 

Je nutné doložit :

  1. Žádost o přijetí – přihlášku s podpisem zákonného zástupce.
  2. Kopii rodného listu dítěte.
  3. Vyplněnou první stranu evidenčního listu + druhá strana jen podpis (nyní nenavštěvujte dětského lékaře pro potvrzení).
  4. Kopii očkovacího průkazu s čestným prohlášením, že dítě je řádně očkováno.

Formuláře jsou na webu školy nebo si je můžete po domluvě vyzvednout v MŠ.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte v době od 4.5. do 13.5.2020

s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

 Evidencni list

Žádost o přijetí MŠ

Čestné prohlaseni očkovani

Zápis do ZŠ se bude konat 24.4.2020  bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce Čj.: MSMT-12639/2020-1 postupujte při podávání žádosti takto:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte do 23.4.2020 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 27.4.2020 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky