header image
 

Přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 – rozhodnutí

 9. 4. 2019 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

1,  2,  3,  4 , 5, 6, 7.

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a  poradenského zařízení.

483_19_Mochtín běh 2019 - leták A4 (002)

Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí 13. 5. 2019 v budově MŠ od 9.00 hod. do 12.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

sdr

Maškarní MŠ

dav

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

burst

děkujeme

V pondělí 10.9.2018 v 16. hodin se koná informační schůzka rodičů.