header image
 

Zápis do MŠ se bude konat ve dnech 3. až 12. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Bližší informace v přílohách.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

Plakát 21-22

Co umět před nástupem do

 Dotazník pro rodiče

Evidenční list

Kritéria_pro_přijímání_dětí_do_MŠ_2021

Průvodní list dítěte

Žádost o přijetí MŠ Mochtín

Zápis do ZŠ se bude konat od 6. dubna 2021 do 16. dubna  2021   

V souvislosti s krizovým opatřením vydalo MŠMT toto opatření:

Zápis do ZŠ je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se bude konat zápis do ZŠ bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců.

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 19 . 4. 2021 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad

 

Zavření škol od 1. 3. 2021

„PANÍ ZIMA KRALUJE, NA OKNA MRÁZ MALUJE“

 

         V tomto období si budeme plnými doušky užívat předvánoční atmosféru, děti se zábavnou formou seznámí s vánočními tradicemi a zazpívají si známé české koledy. Tento čas je pro nás všechny ideální k poznávání pocitu radosti, a to nejen z dárků, které dostáváme, ale především z toho, že můžeme pro své blízké nějaký dárek vyrobit. Radost nám může učinit například i to, že pomůžeme někomu v nesnázích nebo jen dáme najevo to, že máme své blízké opravdu rádi.

         Budeme také pozorovat a zkoumat změny v přírodě, půjdeme nakrmit zvířátka do lesa, ptáčkům budeme sypat do krmítka. I tyto aktivity neodmyslitelně patří k zimnímu období.

         Nezapomene samozřejmě ani na to, abychom si užili období masopustu, ke kterému neodmyslitelně patří karneval. Právě ten si s dětmi v MŠ zajisté užijeme.

         V tomto období nesmíme zapomínat také na naše zdraví a na to, jak o sebe pečovat, aby se nám nemoci vyhýbaly.

 

A TEĎ UŽ HURÁ DO ZIMY…

„PODZIM ČARUJE, BARVAMI MALUJE“

 

Podzimní měsíce pro nás přinášejí řadu nevšedních zážitků     v podobě probíhajících změn v přírodě. Děti se budou v tomto období učit vnímat, pozorovat a poznávat proměny podzimní přírody.

Veškeré činnosti v MŠ budeme směřovat k tomu, aby si děti na základě vlastního prožitku vytvořily svůj vztah k přírodě a uvědomovaly si, jak se mají v přírodě chovat.

Budeme s dětmi společně uspávat BROUČKY, zamykat zahradu a dle možností si uspořádáme i dětmi oblíbenou DRAKIÁDU. Vzhledem k epidemiologické situaci budou veškeré akce probíhat dopoledne bez účasti rodičů.

Vážení rodiče, 15.9. 2020 začaly stavební úpravy MŠ. Do září 2021 by měl být postavený nový pavilon pro druhou třídu. Vzhledem k tomu, že stavba probíhá za provozu školky, prosíme o trpělivost a ohleduplnost. Uděláme vše pro to,  aby stavba nenarušila výuku dětí. Dbejte, prosím pokynů, které se budou průběžně objevovat, abychom společnými silami ochránili bezpečnost dětí i dospělých.

Děkujeme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

info rodiče – MŠ

Provoz MŠ začíná 24.8.2020.

Do MŠ v Mochtíně byly přijaty k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 děti pod registračními čísly:

3,4,5,6,7,8,9

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět otevřena společně se základní školou 25.5.2020.

Při prvním vstupu do školky musíte odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

( v příloze). Buď si jej vytiskněte nebo si jej vyzvednete ve školce a hned vyplníte.

Prázdninový provoz bude podle původního rozpisu ( viz. hlavní stránka – akce )

čestné prohlášení MŠ