header image
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

burst

děkujeme

V pondělí 10.9.2018 v 16. hodin se koná informační schůzka rodičů.

Přijetí k předškolnímu  vzdělávání – rozhodnutí

23. 5. 2018 byly na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  do ZŠ  a MŠ Mochtín, okres Klatovy,příspěvková organizace

 přijaty děti pod registračními čísly:

  02/18,  03/18,  04/18,  05/18, 06/18, 07/18

Celkem bylo přijato 6 dětí. Kapacita je naplněna.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Zápis do MŠ se koná ve čtvrtek 3. 5. 2018 mezi 9.00 až 12.00 hodinou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 – rozhodnutí

 5. 4. 2018 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

1,  2,  3,  4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 .

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a PPP.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA