header image
 

V pondělí 6. 6. 2022 se koná zvláštní zápis dětí cizinců do MŠ a ZŠ.

Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně.

Dokumenty potřebné k zápisu: vízum, doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti, potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě a kontraindikaci ( MŠ), žádost o přijetí do MŠ nebo ZŠ.

MŠ od 9.00 do 11.00 hodin

ZŠ  od 13.00 do 15.00 hodin

Žádost o přijetí MŠ Mochtín

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1 (1) 

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1 (1)

Seznam přijatých dětí do MŠ 2022-23

Vyhlášení zápisu do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2022-23

Žádost o přijetí MŠ Mochtín

Mateřská škola v Mochtíně bude uzavřena od pondělí 18.7. do pátku 19.8.2022.

prázdniny2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 5. dubna 2022 od 12,30 hod. do 16,30 hod.

Zápis do 1. ročníku 2022-23

Žádost o přijetí do ZŠ – žadatel

Žádost o odklad

Větvička jarního probuzení

 V tomto tematickém bloku zjistí každý z nás, že je důležitým článkem řetězu,  účastníkem dění a každý má svůj prostor ke zvídavosti, všímavosti, zkoumání a  může uplatnit svoji zkušenost. Nejen ve školce, ale i mimo ni, se pořád něco nového děje a my si společně naučíme, jak je důležité sdílet to s ostatními. Zjistíme, že když nás bude víc, zvládneme vše mnohem lépe. Zároveň se budeme učit, že spolupráce vyžaduje jistá pravidla a že to nejde bez vzájemné komunikace. Děti budou pozorovat změny v přírodě, které umí jaro. Poznají nové zvyky a lidové tradice, které se vážou k jarnímu období. Společně vyneseme Moranu, přivítáme jaro, oslavíme Velikonoce, čarodějnice i Den matek. Budeme si povídat o tom, jak důležitá je pro každého z nás rodina, přátelé a kamarádi.

Vážení rodiče,

po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu 31. 1. 2022 a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.

Zima 2021

Od 1. října 2021 mohou děti mateřské školy využívat nový pavilon MŠ. Kapacita naší mateřské školky se tak navýšila na 50 dětí.

Děkujeme Obci Mochtín, že za velmi krátkou dobu  ( 2 roky) dokázala postavit a zprovoznit nový pavilon.

20210924_121730

20210924_121553

20210924_121603

Podzim 2021