header image
 

Vážení rodiče, 15.9. 2020 začaly stavební úpravy MŠ. Do září 2021 by měl být postavený nový pavilon pro druhou třídu. Vzhledem k tomu, že stavba probíhá za provozu školky, prosíme o trpělivost a ohleduplnost. Uděláme vše pro to,  aby stavba nenarušila výuku dětí. Dbejte, prosím pokynů, které se budou průběžně objevovat, abychom společnými silami ochránili bezpečnost dětí i dospělých.

Děkujeme.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

info rodiče – MŠ

Provoz MŠ začíná 24.8.2020.

Do MŠ v Mochtíně byly přijaty k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 děti pod registračními čísly:

3,4,5,6,7,8,9

Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět otevřena společně se základní školou 25.5.2020.

Při prvním vstupu do školky musíte odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

( v příloze). Buď si jej vytiskněte nebo si jej vyzvednete ve školce a hned vyplníte.

Prázdninový provoz bude podle původního rozpisu ( viz. hlavní stránka – akce )

čestné prohlášení MŠ

Zápis do MŠ se koná v období od 4.5. do 13.5.2020 individuálně bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. 

Je nutné doložit :

  1. Žádost o přijetí – přihlášku s podpisem zákonného zástupce.
  2. Kopii rodného listu dítěte.
  3. Vyplněnou první stranu evidenčního listu + druhá strana jen podpis (nyní nenavštěvujte dětského lékaře pro potvrzení).
  4. Kopii očkovacího průkazu s čestným prohlášením, že dítě je řádně očkováno.

Formuláře jsou na webu školy nebo si je můžete po domluvě vyzvednout v MŠ.

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím předem prodiskutujte v době od 4.5. do 13.5.2020

s p. učitelkou L. Vítovcovou tel. 777 025 119.

 Evidencni list

Žádost o přijetí MŠ

Čestné prohlaseni očkovani

Zápis do ZŠ se bude konat 24.4.2020  bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce Čj.: MSMT-12639/2020-1 postupujte při podávání žádosti takto:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte do 23.4.2020 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 27.4.2020 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Od středy 11.3.2020 je základní škola do odvolání uzavřena. Mateřská škola je zatím v provozu. 

Prosíme rodiče, aby sledovali naše webové stránky.

Budeme Vás průběžně informovat.

V případě delšího uzavření škol budeme na stránkách zadávat žákům úkoly pro domácí přípravu.

Děkujeme za pochopení.

MŠ únor