header image
 

Výpis z vysvědčení obdrží žáci 3.,4. a 5. ročníku až při nástupu na prezenční výuku. Informace o klasifikaci bude zaslána zákonným zástupcům mailem 28.1.2021.

Na základě nařízení MŠMT-46348/2020-1 se od 4.1. 2021 do odvolání budou žáci 3.,4. a 5. ročníku vzdělávat distančním způsobem. Rozvrh hodin bude zveřejněn na Teams.

Žákům 1. a 2. ročníku je povolena prezenční výuka včetně ŠD.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 30.11.2020:

 • Prezenční výuka je povolena pro všechny žáky 1.- 5.  ročníku od 30.11.2020.
 • Žáci budou rozděleni do dvou skupin : 1. skupina – 1.a 2. ročník, 2. skupina 3.,4. a 5. ročník.
 • Skupiny se při výuce nebudou spojovat, dojde ke změně rozvrhu.
 • Je  umožněn provoz ŠD ( od 6.30 do 16.15 hodin) v oddělených skupinách.
 • Je umožněn provoz ŠJ v oddělených skupinách.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve třídách, před vstupem do  ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání.

leták pro 1. stupěň (003)

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č.1022 s účinností od 14.10. 2020  je základní škola a školní družina do 1.11.2020 uzavřena.

Ve čtvrtek 17.9. 2020 se budou konat schůzky rodičů. Hlavním bodem programu bude diskuse na případným distančním vyučováním.

info rodiče – ZŠ

Úterý  1. září 2020 začátek školního roku 2020/2021

PRÁZDNINY A VOLNÉ DNY
29. a 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
23. 12. 2020 – 3 1. 2021 – vánoční prázdniny
pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
15.2.2021 – 21. 2. 2021 – jarní prázdniny
1. 4. a  2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
1.7. – 31.8. 2021 – hlavní prázdniny

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září.

Vyučování končí v 9.00 hodin.

Školní družina i školní jídelna je 1. září v provozu.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Dle Vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27.4.2020 a Metodického pokynu MŠMT –  Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za druhé pololetí roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020 budeme přistupovat k hodnocení žáků takto:

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady získané v druhém pololetí v době, kdy nebyla umožněna přítomnost žáků ve škole, tj. do 10. března
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku on-line, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (např. Skype)
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020
 • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především:

 • snaha o pravidelnou práci
 • vypracování úkolů