header image
 

Ve čtvrtek 17.9. 2020 se budou konat schůzky rodičů. Hlavním bodem programu bude diskuse na případným distančním vyučováním.

info rodiče – ZŠ

Úterý  1. září 2020 začátek školního roku 2020/2021

PRÁZDNINY A VOLNÉ DNY
29. a 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny
23. 12. 2020 – 3 1. 2021 – vánoční prázdniny
pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny
15.2.2021 – 21. 2. 2021 – jarní prázdniny
1. 4. a  2. 4. 2021 – velikonoční prázdniny
1.7. – 31.8. 2021 – hlavní prázdniny

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září.

Vyučování končí v 9.00 hodin.

Školní družina i školní jídelna je 1. září v provozu.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Dle Vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27.4.2020 a Metodického pokynu MŠMT –  Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ za druhé pololetí roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020 budeme přistupovat k hodnocení žáků takto:

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady získané v druhém pololetí v době, kdy nebyla umožněna přítomnost žáků ve škole, tj. do 10. března
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku on-line, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (např. Skype)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především:

  • snaha o pravidelnou práci
  • vypracování úkolů

 

Vážení rodiče,

základní škola  bude opět otevřena společně s mateřskou školou  25.5.2020.  Bližší informace dostanete mailem.

Při prvním vstupu do školy musíte odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

(v příloze). Buď si jej vytiskněte nebo si jej vyzvednete ve škole a hned vyplníte.

 

čestné prohlášení 

Dne 24.4.2020 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přijaty ped registračními čísly tyto děti :

1, 2, 3, 4. 

 

IMG-20200403-WA0012 (1)

Eva a Markéta

Zápis do ZŠ se bude konat 24.4.2020  bez přítomnosti dítěte i zákonných zástupců. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce Čj.: MSMT-12639/2020-1 postupujte při podávání žádosti takto:

Žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky vyplňte včetně mobilního telefonu a  e-mail adresy (potřebné pro sdělení registračního čísla), podepište ji a doručte do 23.4.2020 jedním z těchto způsobů:

  • vhoďte do poštovní schránky školy
  • doručte poštou

K žádosti o odklad školní docházky doložte vyjádření PPP a dětského lékaře.

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude oznámeno mailem či SMS. Na webové stránce školy dne 27.4.2020 najdete registrační čísla přijatých dětí.

V případě nejasností využijte emailovou adresu školy, popř. tel. 607 420 711.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Příští týden pravděpodobně parlament schválí Ošetřovné pro zaměstnance pro děti do 13 let. Pokud budete chtít potvrzení školy, napište prosím mail na adresu info@zsmochtin.info , potvrzení Vám pošlu naskenované mailem. Děkuji