header image
 

Dokumenty

koncepce školy 20-24

Výroční zpráva 2019-2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu 2020

Rozpočtový střednědobý výhled 2020-2021

Výroční zpráva o činnosti 2018-2019

Přijetí k předškolnímu  vzdělávání – rozhodnutí

6. 6. 2019 byly na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání  na školní rok 2019/2020 do ZŠ  a MŠ Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace

 přijaty děti pod registračními čísly:

01/19, 02/19,  03/19,  04/19,  05/19, 06/19, 07/19, 08/19, 09/19, 10/19, 11/19, 12/19, 13/19 

Celkem bylo přijato 13 dětí.

Přijetí k základnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 – rozhodnutí

 9. 4. 2019 byly na základě žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání  do ZŠ a MŠ Mochtín, okres Klatovy

 přijaty děti pod registračními čísly:

1,  2,  3,  4 , 5, 6, 7.

Podle § 37 školského zákona, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

může požádat písemně zákonný zástupce dítěte o odklad školní docházky.

K žádosti je nutné přiložit doporučující posouzení dětského lékaře a  poradenského zařízení.

Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí 13. 5. 2019 v budově MŠ od 9.00 hod. do 12.00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2019/2020 se koná v úterý 9. 4. 2019 mezi 12.30 až 16.30 hod. V případě, že Vám termín nevyhovuje, domluvte si, prosím, telefonicky jiný termín.Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zápis