header image
 
 

O nás

Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy, příspěvková organizace

tel. ZŠ 376 310 620, 607 420 711
tel. MŠ 376 311 291, 739 778 179

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování.

Základní škola

Malotřídní škola  – žáci 1. až 5. ročníku se učí ve dvou třídách.

Většinou se učí v I. třídě žáci 1. a 2. ročníku a ve II. třídě žáci 3.,4. a 5. ročníku.

V rámci zkvalitnění výuky  vyučujeme některé předměty samostatně nebo dva ročníky společně. Jedná se převážně o český jazyk, anglický jazyk, vlastivědu a přírodovědu.  Tato organizace vyučování souvisí s počtem žáků v jednotlivých ročnících. Z tohoto důvodu  využíváme k výuce  i prostory ŠD.

Provoz školy : 6.30 – 16.00 hodin

Školní družina 

1 oddělení – kapacita 30 žáků

Provoz  ŠD : 6.30 – 7.30 hodin a 11.40 – 16.00 hodin

Mateřská škola

1 třída – kapacita 28 dětí

Provoz  MŠ : 6.30 – 16.00 hodin

Školní jídelna

Kapacita : 90 strávníků

C třídy